Vol 7, No 6

December 2010

Table of Contents

Classical Hodgkin’s Lymphoma Presenting as Acute Hepatic Failure—One Case Report PDF
Pradipta Guha, Shivesh Shanker Sahai, Sekhar Mukherjee, Sanjoy Kumar Chatterjee 373-376
Small Intestinal Perforation Caused by Metastasis from Squamous Cell Carcinoma of Scalp—One Case Report PDF
Hong-qun ZHENG, Xue-lei ZHAN, Qi-fan ZHANG 377-379
Renal Extramedullary Plasmacytoma—One Case Report PDF
Yu-ping ZHONG, Shi-lun CHEN, Xiao-hui LIU, Ying LIU, Xin LI, Jia-jia ZHANG, Na AN 380-382

Review

Perineural Invasion in Pancreatic Cancer: Advanced Research in the Neuro-cancer Interactions PDF
Xiao-hong SHEN 337-341

Original Article

The Role of Chemokine Receptor CXCR7 in Lung Cancer PDF
Jun LIU, Fu-rong ZHANG, Yue LI, Chang-li WANG 342-346
Anti-Tumor Efficacy of Gene Vaccine Expressing PSMA PDF
Xiao-ling YANG, Jing LV, Yue-hong ZHANG, Bo NIU 347-351
Initial Approach to the Cellular Irradiation Injury of Human Pancreatic Carcinoma Cell Line MIA PaCa-2 by High Dose per Fraction PDF
Zhi-zhen WANG, Hai-li YU, Zhi-yong YUAN, Ping WANG 352-358
Influence on Biological Behavior of Colon Cancer Stem Cells after RNA Interfering CD133 PDF
Liang AI, Mei LIU, Mi CHEN, Shao-lin LI 359-365
A Controlled Study on Comparing Differences in CT Perfusion Imaging between Rabbits inoculated with VX2 Lung Tumor and Patients with Squamous Cell Carcinoma of the Lung PDF
Qiang ZHANG, Qi-bao SHI, Zhao-xin LIU, Ming-min ZHANG 366-372


OUR FRIENDS