Vol 6, No 1

February 2009

Table of Contents

Original Article

Identification of TM9SF2 as a Candidate of the Cell Surface Marker Common to Breast Carcinoma Cells PDF
Samah Abou Sharieha, YUh Sugii, Tuo ya, Dongwei YU, Ling CHEN, Heizou Tokutaka, Masaharu Seno 1-9
HIF-1α siRNA Leads to Apoptosis of Pancreatic Cancer Cells under Hypoxic Conditions PDF
Chuangui CHEN, Jianqiu CHEN, Jinjin SUN 10-15
Expression of Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1) in Lung Carcinomas and Its Correlations with Apoptosis and Angiogenesis PDF
Xiaoyan BAI, Hong SHEN, Chunhui ZHOU, Hao WANG 16-20
Expression of 6 MicroRNAs in Prostate Cancer and Its Significance PDF
Ming LI, Liyu CAO, Hongfu ZHANG, Yu YIN, Xiaochun XU 21-28
Study on Inhibition of Growth of ACHN Cells via shRNA Expression Vector-Mediated Cycline1 Gene Silencing PDF
Jiang WANG, Anmin CHEN, Fengjin GUO 29-35
The Significance of Minimally Invasive Core Needle Biopsy and Immunohistochemistry Analysis in 235 Cases with Breast Lesions PDF
Yun NIU, Tieju LIU, Xuchen CAO, Xiumin DING, Li WEI, Yuxia GAO, Jun LIU 36-41
Aberrantly Methylated MGMT, hMLH1 and hMSH2 in Tumor and Serum DNA of Gliomas Patients PDF
Chanqing ZHENG, Shouping JI, Feng GONG, Anming LI, Junli TAI, Subuo LI, Yingli WANG, Hongyu CHANG, Hongwei GAO, Yangpei ZHANG 42-46
Study on Fractionated Total Body Irradiation before Hematopoietic Stem Cell Transplantation PDF
Tong FANG, Bo LIU, Hong GAO 47-50
The Comparison of Biologic Characteristics between Mice Embryonic Stem Cells and Bone Marrow Derived Dendritic Cells PDF
Junfeng LIU, Zhixu HE, Dong SHEN, Jin HUANG, Haowen WANG 51-54
Bcl-2 Small Interfering RNA Inhibits the Growth of Human Lymphoma Transplanted Subcutaneously in Nude Mice PDF
Dongmei HE, Baoying FANG, Yangqiu LI, Gexiu LIU, Yuan ZHANG 55-58
Analysis of Efficacy of DICE (Dexamethasone, Ifosfamide, Cisplatin and Etoposide) Regimen on Recurrent and Refractory Intermediate and High Grade Non-Hodgkin's Lymphoma PDF
Lei YANG, Zhucheng SONG, Xiaohong XU, Jinzhi WEI, Qinghe TAN, Zhirong CONG, Chunlei PENG 59-63
Detection of Human Papillomaviral Infection on Kazakh Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma in Xinjiang PDF
Ling CHEN, Lan YANG, Zhenzhu SUN, Haiyang ZHANG, Tao REN, Xiuyun TIAN, Liujuan PANG, Bin CHANG, Hongan LI, Feng LI 64-67
Relationship between FHIT Expression and HPV Status in Vulvar Squamous Cell Carcinomas PDF
Bo LI, Caigang LIU, Ling OU-YANG, Xueyan LIN, Lili CHEN, Shulan ZHANG 68-71
The Application of HE4 in Diagnosis of Gynecological Pelvic Malignant Tumor PDF
Shuyi WANG, Lixin DONG, Hongchen LI, Meng WANG 72-78


OUR FRIENDS