Vol 1, No 1

February 2004

Table of Contents

Original Article

Tissue Microarray Study of Vasculogenic Mimicry in Bi-directional Differentiated Malignant Tumors
Xishan HAO, Baocun SUN, Shiwu ZHANG, Xiulan ZHAO 4-9
Colon Cancer Risk Factors in Jiashan County of Zhe jiang Province, the Highest Incidence Area in China PDF
Xianghui WANG, Tonghai LEI, Xinyuan MA, Guiquan LU, Zhaoyi HE, Kaiyan YAO, Kang CHEN, Qilong LI 10-14
Use of High Intensity Focused Ultrasound for Treating Malignant Tumors
Wenzhi CHEN, Zhibiao WANG, Feng WU, Jin BAI, Hui ZHU, Jianzhong ZOU, Kequan LI, Fanglin XIE, Zhilong WANG 15-20
Effects of Imbalance of Apoptosis and Proliferation on Large Bowel Carcinogenesis in Mice
Baocun SUN, Shiwu ZHANG, Xiulan ZHAO, Lan WANG 21-26
A Survey of Esophageal Cancer in Cixian County of Hebei Province PDF
Jun HOU, Zhifeng CHEN, Culian GUO, Shaosen LI, Wenlong BAI, Guoliang JIN, Yuxia WANG, Fanshu MENG, Feng GAO, Xujing LU, Zhifang WANG, Gang KUANG 27-31
Relationship between Expression of Cell Adhesion Molecules and the Metastatic Mechanism in Invasive Micropapillary Carcinoma of the Breast PDF
Yu FAN, Li FU, Ronggang LANG, Ying WANG, Xiangcheng ZHI, Baocun SUN 32-36
HBME-1, CD15 and p53 Protein Expression in Thyroid Carcinoma and their Significance in Diagnosis
Jianying LIU, Jingping YANG, Songlin LIAO 37-41
Short-term Intensive Neoadjuvant Chemotherapy Improving lO-year Survival for Patients with Stage II and Operable Stage III Breast Cancer PDF
Bin ZHANG, Yue CAI, Qi ZHANG, Ziwei YING, Shuling JIANG, Hong XU, Yongxue ZHENG, Daqing JIANG 42-46
Clonal Expansion and Cytotoxicity of TCRVl3 Subfamily T Cells Induced by CML and K562 Cells PDF
Yuping ZHANG, Yangqiu LI, Shaohua CHEN, Lijian YANG, Gengxin LUO, Xueli ZHANG 47-52
The Indications and Clinical Curative Effects of Modified Neck Dissection in Head and Neck Cancers PDF
Guohao WU, Weiwei LIU, Fujin CHEN, Zongyuan ZENG, Hao LI, Ming SONG, Maowen WEI, Quan ZHANG, Ankui YANG, Wenkuan CHEN 53-57
Diagnosis and Treatment of Chromophobe Cell Renal Carcinoma (Report of 3 cases)
Xiaoping QI, Kaoxing LIN, Zhenjiang LI, Xiaofeng HUANG, Xiaowen DAI 58-62
Comparative Study of Gemcitabine Plus Cisplatin and Gemcitabine Plus Fluorouracil in the Treatment of Advanced Pancreatic Cancer PDF
Yongqian SHU, Lianke LIU, Lingxiang LIU, Puwen HUANG, Kaihua LU, Yongmei YIN 63-67
Analysis of Pathogenic Factors of Helicobacter Pylori in a High Prevalence Area of Gastric Cancer in Xinin,Qinghai Province PDF
Yuanzhi XIONG, Weihong YANG, Yingcai MA, Guiying YANG, Yonggeng YANG, Lili MA 68-70
Pulmonary Atypical Adenomatous Hyperplasia And Bronchioloalveolar Carcinoma PDF
Meilin XU, Xia YANG, Zhiyao ZHANG 71-74


OUR FRIENDS