Vol 1, No 4

August 2004

Table of Contents

Original Article

Quantitative Investigation of Solitary Pulmonary Nodules with Dynamic Contrast-Enhanced Functional CT
Minming ZHANG, Hua ZHOU, Yu ZOU 229-235
Paget's Disease of the Breast: Clinical Analysis of 45 Patients PDF
Mingtian YANG, Hao LONG, Jiehua HE, Xi WANG, Zeming XIE 236-240
Primary Renal Malignant Fibrous Histiocytoma Four-Case Report and Review of the Literature PDF
Xin YAO, Baocun SUN, Wenlu LI, Hua CHEN, Zhaoxiang YE, Cui WANG 241-249
Decreased mtDNA Copy Number of Gastric Cancer: a New Tumor Marker? PDF
Fan LI, Xiaosong WANG, Chengbo HAN, Jie LIN 250-255
5-Aminolevulinic Acid -Mediated Photodynamic Therapy of Human Glioma Cells In Vitro PDF
Lianshu DING, Ruxiang XU, Xiaodan JIANG, Zhenzhou CHEN, Yingqian CAI, Yuxi ZOU, Mouxian DU 256-261
Analysis of Mortality of Stomach Cancer in China from 1990-1992 PDF
Xiudi SUN, Yali ZHANG, Liandi LI, Youlin QIAO 262-268
Primary Malignant Lymphoma of the Breast: a Study of 15 Cases and Review of the Chinese Literature PDF
Chunhong HU, Liqiang ZHOU, Ping LIU 269-272
Clinicopathologic Observations on Small Cell Carcinoma of the Esophagus
Xiaoling WANG, Shuang LIU, Guoxiang WU, Xianli MENG, Ming GUO, Huichai YANG 273-277
Involvement of Abdominal and Pelvic Lymph Nodes in Non--Hodgkin Lymphoma: the Nodal Distribution in Chinese Patients PDF
Ning WU, Ying LIU, Dongmei LIN, Yu CHEN, Mulan SHI 278-283
Thl Bias in PBMC Induced by Large Scale Auto-CIK Infusion in Malignant Solid Tumor Patients in China PDF
Xiubao REN, Jinpu YU, Hong LIU, Peng ZHANG, Xiumei AN, Naining ZHANG, Xishan HAO 284-294
Ability of a Specific ERK Signal-Pathway Inhibitor to Reverse P-Glycoprotein- Mediated Vincristine Resistance in Colon Cancer Cell Lines PDF
Feng JIN, Hua FAN, Bo CHEN, Ping LU, Fan YAO, Huimian XU, Shubao WANG 295-300
Clinical Application of Breast Fiberoptic Ductoscopy in 354 Cases with Abnormal Nipple Discharge PDF
Hengwei ZHANG, Guifen YANG, Hua YANG, Fawen LIU, Shude CUI 301-304


OUR FRIENDS