Vol 1, No 6

December 2004

Table of Contents

Prostatic Adenocarcinoma Coexist with Transitional Cell Carcinoma of the Bladder and Prostate-A Case Report and Review of the Literature PDF
Tong Zhang, Yong Xu, Shumin Zhang 454-456

Editorial

Chemotherapy: Is it Warranted in Curable Head and Neck Cancer? PDF
Guiyi Tu 381-385

Original Article

Fas and FasL Expression at Different Stages of Epithelial Malignant Transformation in the Large Intestine and It's Significance in Cancerous Apoptotic Evasion PDF
Baocun Sun, Xiulan Zhao, Zhonhong Wang, Yixin Liu, Hong Qi, Xiuying Cao 386-392
Assessment of Resectability of Pancreatic Carcinoma by Endoscopic Ultrasonography PDF
Yantao Tian, Ping Zhao, Chengfeng Wang, Guiqi Wang, Jianxiong Wu, Yi Shan, Yongfu Shao 393-397
Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Patients with Chronic Myeloid Leukemia PDF
Qifa Liu, Zhiping Fan, Jing Sun, Yu Zhang, Xiaoli Liu, Dan Xu, Bing Xu, Ru Feng, Fanyi Meng, Shuyun Zhou 398-403
Anfisurvivin Oligonucleofides Promote in vitro Cisplatin Induction of Apoptosis in Osteosarcoma Cells PDF
Daxin Gao, Haiyan Zhang, Gang Lu, Tao Huang 404-411
Relationship between the Expression of VEGF, FIk-1 and Fit-1 Proteins and Clinicopathology in Hepatocellular Carcinoma PDF
Jihui Hao, Huikai Li, Yu Qin, Qiang Li, Dianchang Wang, Xishan Hao 412-416
Study of the Clinical Effects of Concomitant Splenectomy an Patients with Hepatocellular Carcinoma Accompanied with Cirrhosis and Hypersplenism PDF
Jianjun Zhao, Jianqiang Cai, Xinyu Bi 417-421
Expression of Pepsinogen C in Gastric Cancer and Precancerous Diseases and its Clinical Significance PDF
Peifang Ning, Uping Sun, Huijie Liu, Yuan Yuan 422-426
Studies of Liposomal bcl-2 Antisense Oligode-oxynucleofide Induction of Apoptosis in Raji Cells PDF
Dongmei He, Huan Zhong 427-430
Relationship between Co-expression of Vascular Endothelial Growth Factor and its Receptor, Kinase Insert Domain Containing Receptor and Tumor Angiogenesis in Invasive Carcinoma of the Cervix PDF
Zhongqing Jiang, Fengchuan Zhu, Junying Qu, Xiu Zheng, Bin Zhang, Guizhu Wu 431-436
Surgical Management of Supraglottic Laryngeal Carcinoma in Patients with Special Emphasis on Functional Preservation PDF
Liqiang Zhang, Xinyong Luan, Xinliang Pan, Guang Xie, Fenglei Xu, Dayu Liu, Dapeng Lei 437-441
Clinical Significance of Telomerase Activity and Human Telomerase Reverse Transcriptase mRNA Expression for Differential Diagnosis of Malignant and Benign Liver Lesions PDF
Ruifang Fan, Weifeng Wong, Xinxin Bu, Xianling Guo, Fengqi Jia, Zhengyou Li, Mengchao Wu, Lixin Wei 442-447
Effects of 125I-Labeled Peptide Nuclear Acid Targeting Ki67 on the Growth of Implanted Human Renal Cell Carcinoma in Nude Mice PDF
Jiacun Chen, Junnian Zheng, Song Wu, Haibiao Lai, Xiaoqing Sun, Junjie Liu 448-453


OUR FRIENDS