Vol 8, No 2

June 2011

Table of Contents

Review

Biased Immunoglobulin Genes Rearrangement in Mantle Cell Lymphoma: Hints to Identify the Normal B-cell Counterpart PDF
Hui-lai Zhang, Hua-qing Wang, Xi-shan Hao, Daniela Capello, Sergio B. Cogliatti, Francesco Bertoni, Franco Cavalli 65-70
Cytosolic Phospholipase A2 and Its Role in Cancer PDF
Jia-jia Hu, Gang Tian, Ning Zhang 71-76
The Role of Inflammation in Breast Cancer and Prostate Cancer PDF
Wen-liang Zhang 77-84
Androgen Receptor Roles in Benign and Malignant Prostate Disease PDF
Juan Wang, Zhi-qun Shang, Yuan-jie Niu 85-91

Original Article

Anti-tumor Immunity of Gene Vaccine with Nucleofection Technology PDF
Tao Guan, Qiu Xie, Xiao-ling Yang, Guo-liang Wang, Zhi-qiang Zhu, Jian-hua Wang, Bo Niu 92-99
Influence of Vein Injury in Different Methods of Chemotherapy in Mice PDF
Yong Li, Zhi Guo, Xiu-ying Guo, Zhe Wang, Wen-ge Xing 100-105
Correlation between CD4+CD25+Treg Cells and CCR4 in Nasopharyngeal Carcinoma PDF
Yan-xin Ren, Jun Sui, Xin Song, Gee Wan Wong, Jing Ma, Hong Yao, Marie Chia-mi Lin, Xiao-jiang Li 106-113
MTDH Expression in Invasive Micropapillary Carcinoma of the Breast PDF
Jin-yan Hao, Yi-ling Yang, Fang-fang Liu, Shuai Li, Xiao-long Qian, Estifanos Paulos, Li Fu 114-119


OUR FRIENDS