Vol 2, No 4

August 2005

Table of Contents

Original Article

Antiproliferation Effects of Curcumin on the STAT5 Signaling Parthway in K562 Cells PDF
Yan Chen, Hongli Liu, Weihong Chen 685-692
p120 Catenin Translocation is Involved in Enhancement of Hepatoma Cellular Malignant Features PDF
Huayi Huang, Chaozan Nong, Weisheng He, Lingxiao Guo, Shaoyun Nong, Lili Pan, Xiliang Zha 693-699
Changes of hMSH2 and hMLH1 Expression in Nasopharyngeal Carcinoma Cells after X-Radiation PDF
Kai Fan, Hui Wang, Zhihong Yu, Jing Fu, Yan Wang, Min Liu, Mei Li, Shen Lu, Guowang Xu 700-705
Phase Ⅲ Clinical Trials of the Cell Differentiation Agent-2 (CDA-2): Therapeutic Efficacy on Breast Cancer, Non-Small Cell Lung Cancer and Primary Hepatoma PDF
Fengyi Feng, Qing Lu, Changquan Ling, Yang Zhang, Fengzhan Qin, Huaqing Wang 706-716
The Effect of 17 β-Estradiol on Invasion by the Ovarian Clear Cell Adenocarcinoma Cell Line ES-2 and the Molecular Mechanism Involved PDF
Jingxin Ding, Youji Feng, Lianhuo Yin, Hongyan Jin, Xiaoxia Liu, Liangqing Yao, Yunyan Sun 717-725
The Use of Multislice Spiral CT to Predict the Resectability of Central Lung Cancer: Correlation with Pathologic and Surgical Findings PDF
Yang Liu, Yu'e Sun, Naikang Zhou, Qiming Xu 726-730
Experimental Study of the Effect of the Bax Gene on Human Hepatocellular Carcinoma and Therapy via Hepatic Artery Delivery PDF
Zhi Guo, Wenge Xing, Haishan Yang, Lin Wang, Yunpeng Jiang, Bingyu Huang, Gong Nu, Yan Lu 731-736
Results of Treating Vertebral Metastases by Percutaneous Vertebroplasty Combined with Interventional Chemotherapy PDF
Hongyi Cai, Xiaohu Wang, Huiping Cao, Xiaoqi Wang, Xiaodong Liu, Zhiyong Zhang, Xinchun Dong 737-743
A Correlative Study of CT, MR and Pathology in Rabbit Liver after Embolization by a China-Formulated Lipiodol Emulsion PDF
Zhongjun Hou, Zongcheng Lian, Yue Han, Xibiao Wu, Fuhe Xu, Enrun Tian 744-750

Review

Implications of Stem Cells and Cancer Stem Cells for Understanding Fomation and Therapy of Cancer PDF
Guanghui Li, Donglin Wang 751-757


OUR FRIENDS