Vol 3, No 1

February 2006

Table of Contents

Paraneoplastic Syndromes of Hypercalcemia and Leukocytosis Associated with Colonic Metastases from Squamous Cell Carcinoma of the Lung: a Case Report PDF
Xiangtao Ma, Xu Wang, Liwei Yu, Jing Fu, Shan Wang, Ruyu Du, Zhirong Cui 66-69
A Report of Two Cases of Tuberous Sclerosis Combined with Subependymal Giant-Cell Astrocytoma PDF
Wanhu Li, Haiying Yu, Zhaoqiu Chen, Aiqin Song 70-71
A Case of a Primary Endodermal Sinus Tumor of the Cembellar Vermis PDF
Xiaosong Chang, Suofeng Bi, Hongwei Yang 72-73

Original Article

Phenylacetate Down-regulates Expression of RNA Editing Deaminase ADAR2 mRNA in U-251MG Glioma Cells PDF
Yu Tian, Yuzuo Pan, Yufei Gao, Guilin Li, Jun Gao, Xingli Zhao, Guiying Li, Renzhi Wang 1-4
Activation of NF-κB in Human Breast Cancer and its Role in Cell Proliferation and Progresssion PDF
Chunyou Cai, Zhi Yao 5-10
Preliminary Study of Oxidative Stress in Human Hepatocellular Carcinoma and Adjacent Normal Liver Tissues PDF
Hongwei Yu, Chunying Chen, Jiangxue Wang, Yuxi Gao, Guilong Deng, Yingbin Liu, Shuyou Peng, Zhifang Chai 11-14
Relationship between Lymphatic Vessel Density and Lymph Node Metastasis of Invasive Micropapillary Carcinoma of the Breast PDF
Xiaojing Guo, Ling Chen, Ronggang Lang, Yu Fan, Li Fu 15-19
Prognostic Value of Ki67 and VEGF Expression in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma PDF
Dawei Sun, Yanjun Wang, Weijia Kong, Banghua Liu 20-24
Expression of Neuropeptide Y in Human Pituitary Adenoma PDF
Laizhao Chen, Jingjian Ma, Anchao Zheng, Honggang Zheng 25-31
Reversal of Adriamycin Resistance of Hepatocellular Carcinoma by Targeting with Recombined Adenovirus Carring Antisense mdr1 RNA PDF
Xiong Ding, Ying Mei, Yujun Shi, Jianping Gong, Xuhong Li, Yong Peng, Yong Liu, Chang' an Liu 32-36
Anfitumor Activities of Apple Extracts PDF
Peng Zhao, Yan Zhuang, Jianzhong Liu, Xishan Hao, Ming Liu 37-40
Gene Expression Profile Differences in Gastric Cancer and Normal Gastric Mucosa by Oligonucleotide Microarrays PDF
Chuanding Yu, Shenhua Xu, HangZhou Mou, Zhiming Jiang, Chihong Zhu, Xianglin Liu 41-48
Bioinformatics Analysis for Coding SNPs of the HLA-DQA1 Gene Involved in Susceptibility to Cervical Cancer PDF
Yanyun Li, Jun Xing, Linsheng Zhao, Yanni Li, Yuchuan Wang, Weiming Zhang 49-54
The Effect of Curcumin on Proliferation and Apoptosis in LNCaP Prostate Cancer Cells PDF
Lei Yang, Lijun Chen, Bin Meng, Jiangrui Suo, Hongmin Wang, Hong Xie, Qiuyue Jin, Li Yao, Ruimin Wang, Lianying Zhang 55-60

Review

Reflections on the New Classification of Tumors by the WHO and Changes in Esophageal Cancer in a High-risk Area PDF
Zhifeng Chen 61-65


OUR FRIENDS