Vol 3, No 2

April 2006

Table of Contents

Glycogen-Rich Clear Cell Carcinoma of the Breast:. Two-Case Report PDF
Cuizhi Geng, Xiaoling Wang, Zhonglin Fan, Zhi Chen, Li Ma, Shijie Wang 148-150
Clear Cell Sarcoma of the Kidney——A Case Report PDF
Bo Xie, JiaJun Ling 151-152

Original Article

Analysis of Metastatic-Related Gene Expression in Gastric Cancer by Low-Density cDNA Microarrays PDF
Baojun Huang, Huimian Xu, Yujie Zhao, Zhenning Wang, Shaocheng Wang 77-82
Expression of Thrombospondin-1 is Correlated with Microvessel Density in Prostate Cancer PDF
Hui Zhang, Jiaju Lu, Ying Liu, Qiang Fu 83-86
The Effect of the MDM2-p53 Loop on the Sensitivity of Ovarian Cancer Cells to Cisplatin PDF
Zhi Guo, Hong Ni, Bin Li, Wenge Xing, Fang Liu, Haipeng Yu, Baoguo Li, Xiuying Guo 87-91
Expresston of the EphA2 Gene in Esophageal Carcinoma Tissues PDF
Baolan Hao, Shanshan Li, Hongyan Zhang, Aihua Yan, Xiuhua Ren 92-95
Investigation of QOL after Laryngectomy Using the UW-QOL Questionnaire with Chinese Patients PDF
Guojian Wang, Wenyue Ji 96-101
Analysis of Inactivation of hMLH1 by Promoter Hypermethylation and Microsatellite Instability in Gastric Carcinogenesis PDF
Dong Wang, Yao Xu, Xin Geng, Weiming Zhang 102-109
Down-Regulation of Bcl-2 Protein Sensitizes NCI- H460 Cells to Radiotherapy-Induced Apoptosis PDF
Dongmei He, Yuan Zhong, Gexiu Liu 110-113
Treatment and Prognosis of Primary Adrenalcortical Adenocarcinoma-Report of 21 Cases PDF
Yanjun Liu, Gaoxian Zhao, Weixing Zhang, Peiyuan Xu 114-117
Anatomical Study of the Intercostobrachial Nerve in Sprague-Dawlay Rats PDF
Liansheng Ning, Xin Wang, Kai Zhao, Zhenfang Yang, Hui Sun, Jie Ge 118-120
An Inhibitory Effect of MAD1 on Bladder Tumor Cellular Proliferation in Vivo PDF
Hongbo Hu, Chunli Luo, Xiaozhong Cai, Lin Zou, Pei Zhao, Xiouhou Wu 121-125
Surgical Treatment of Perforation with Esophageal Carcinoma PDF
Depu Duan, Jihua Zou, Zhinang Cai, Shengyong Wu, Haibo Xiao, Yiyong Zhou, Xiang Liang, Dekui Sun, Songchang Wu 126-129
Preoperative Chemoradiotherapy for Inflammatory Breast Cancer PDF
Hongbo Ren, Qi Wang, Yaoxiong Yan, Shaolin Li, Biyou Huang 130-133
Adriamycin Thermotherapy through the Hepatic Artery Using VX2 Carcinoma in Rabbit liver as a Model PDF
Hongxin Zhang, Wei Cao, Zhimin Wang, Weiping Guo, Daihui Ni, Wenxian Li, Chen Lan, Heng Wang 134-137
Clinical Characteristics and Surgical Management of Patients with Temporal Lobe Gangliogliomas PDF
Huanchang Shi, Ding Lei, Baiyong Mao, Sanzhong Li 138-141

Review

Research Progress on Metastatic Carcinoma of the Spleen PDF
Zhaoxiang Zhang 142-147


OUR FRIENDS