Vol 3, No 6

December 2006

Table of Contents

A Large Solitary Fibrous Tumor of the Mediastinum PDF
Chunlai Lu, Di Ge 452-454
Primary Angiosarcoma of the Womb: A Case Report PDF
Jinliang Ping, Jishun Dong, Jianzhong Mao, Ping Lu, Hua Zhao 455-456

Review

The Effect of Genetic Polymorphism upon Anfineoplastic Sensitivity PDF
Jun Liang 381-385

Original Article

Molecular Study on Differentiation-Associated Genes Involved in Both Malignant Progression of Glioma and Differentiation of Human Fetal Neural Stem Cells PDF
Jun Dong, Yinyan Wu, Qiang Huang, Fei Wang, Aidong Wang, Qing Lan 386-391
Effect of STAT3 siRNA-IndUced Inhibition of STAT3 Gene Expression on the Growth and Apoptosis of Lewis Lung Cancer Cells PDF
Chunguang Wang, Mei Sun, Xuejian Zhao, Xingyi Zhang 392-399
Expression and Characterization of the Recombinant Human FLT-3 Ligand Extracellular Domain in Pichia Pastors PDF
Zongtang Huang, Xishan Hao 400-407
RNA Interference-Mediated Gene Silencing of Vascular Endothelial Growth Factor PDF
Tiejun Li, Jianning Song, Kai Kang, Zanlan Hu, Tongchuan He, Bingqiang Zhang, Caiquan Zhang 408-412
The Effect of Twist Expression on Angiogenesis in Hepatocellular Carcinoma PDF
Gangmin Xi, Lin Zhang, Zhongli Zhan, Lihua Zhang, Xiyin Wei, Yi Yang, Yurong Shi, Fei Zhang, Ruifang Niu 413-418
A Correlative Analysis of Cervical Lesions in Patients with Vulva Condyloma Acuminatum PDF
Qing Li, Weihong Li, Huanzi Li, Zhihua Liu 419-422
A Pilot Study of Chronochemotherapy for Nasopharyngeal Carcinoma PDF
Jinling Ou-Yang, Feng Jin 423-427
The 10-Year Local Recurrence and Partial Breast Radiotherapy for Early Breast Cancer Tmarted by Conservative Surgery PDF
Zhizhen Wang, Ruiying Li 428-432
Analysis of the indicence and Survival of Female Breast Cancer Patients in Beijing Over a 20-Year Period PDF
Qijun Wang, Weixing Zhu, Xiumei Xing, Chenxu Qu 433-436
Survivin Antisense Oligodeoxy-Nucleotid Induces Apoptosis in Leukaemia Cell Line K562 PDF
Lijun Chen, Qiuyue Jin, Hong Xie, Ruimin Wang, Li Yao 437-441
Proteasome Inhibitors Sensitize Hepatocellular Carcinoma Cells to TRAIL PDF
Qingfeng Sheng, Yurong Shi, Qiang Li, Jihui Hao, Ruifang Niu, Xiyin Wei, Yi Yang, Lin Zhang 442-446
The Characteristics of Celiac Trunk Lymph-node Metastases of Esophageal Cancer in the Thoracic Segment and Clinical Significance for Wide-Excision PDF
Hongjiang Wang, Zuoliang Pang, Sikandaer ,, Wei Sun, Warasijiang ,, Zhiqin Fan, Feng Xue 447-451


OUR FRIENDS