Vol 8, No 4

December 2011

Table of Contents

Intussusception Induced by Transverse Colon Lipoma in a Young Male Patient—One Case Report PDF
Ting-ting Sun, Yong-xi Song, Xiao-ye Zhang, Miao Yu, Zhen-ning Wang, Hui-mian Xu 247-249

Review

From Bench to Bedside: Targeting Epigenetics for Cancer Therapy PDF
Gui-deng Li, Jin-xu Fang 191-201
Changing Paradigms in Clinical Oncology Research — Highlights from the 2011 ASCO Annual Meeting and Beyond PDF
Xiao-long Jiao, Yi-lian Yuan, Stefan Ziegele 202-206
Efficacy and Immune Mechanisms of Cetuximab for the Treatment of Metastatic Colorectal Cancer PDF
Hao Zhuang, Zhen-yi Xue, Lu Wang, Xiao-yan Li, Ning Zhang, Rong-xin Zhang 207-214
Monoclonal Antibodies in Cancer Therapy PDF
Yu-ting Guo, Qin-yu Hou, Nan Wang 215-219
Multi-Targeted Therapies in Non-Small Cell Lung Cancer PDF
Kai Wang, Jin Wei 220-223

Original Article

Radiotherapy in Non-Functioning Pituitary Macroadenoma: Mansoura Experience PDF
Hanan Ahmed Wahba, Hend Ahmed El-Hadaad, Eman Hamza El-Zahaf, Mohammad Abu-Hegazy 224-228
B7-H4 Expression and Increased Death Risk of Cancer Patients: A Meta-Analysis PDF
Jing-ting Jiang, Chang-ping Wu, Xiao Zheng, Yao Zhao, Bin Xu, Bin-feng Lu, Yue-ping Shen 229-234
Pemetrexed Monotherapy and Pemetrexed Plus Platinum Combination Therapy as Non-First-Line Treatments for Advanced Non-Small Cell Lung Cancer PDF
Fang Wang, Gui-fang Guo, Hui-juan Qiu, Xu-xian Chen, Pi-li Hu, Fei-fei Zhou, Wen-zhuo He, Bei Zhang, Liang-ping Xia 235-241
Expression of the B-Cell Lymphoma/Leukemia 11A Gene in Malignant Hematological Cell Lines through Quantitative Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction PDF
Yang-jun Gao, Dong-mei He, Shao-hua Chen, Xiao-juan Yan, Xiao-mao Hu, Yang-qiu Li 242-246


OUR FRIENDS