Vol 9, No 2

June 2012

Table of Contents

Activity of Angiogenesis Inhibitors in Metastatic Epithelioid Hemangioendothelioma: A Case Report PDF
Sumit Gaur, Alireza Torabi, Thomas J O’Neill 133-136
Adult Medulloblastoma Associated with Syringomyelia: A Case Report PDF
Ching-Chun Wang 137-140
Combined Therapy against Recurrent Hemangiopericytoma: A Case Report PDF
Xiao-dong Li, Ting-ting Jiang, Chang-ping Wu 141-143

Review

Histone Deacetylase Inhibition: An Important Mechanism in the Treatment of Lymphoma PDF HTML
Shan-qi Guo, Yi-zhuo Zhang 85-89

Original Article

Suppression of Human Liver Cancer Cell Migration and Invasion via the GABA A Receptor PDF HTML
Zhi-ao Chen, Mei-yan Bao, Yong-fen Xu, Ruo-peng Zha, Hai-bing Shi, Tao-yang Chen, Xiang-huo He 90-98
Identification of the Interaction between P-Glycoprotein and Anxa2 in Multidrug-resistant Human Breast Cancer Cells PDF HTML
Hai-chang Zhang, Fei Zhang, Bing Wu, Jing-hua Han, Wei Ji, Yan Zhou, Rui-fang Niu 99-104
Autophagy Enhances the Aggressiveness of Human Colorectal Cancer Cells and Their Ability to Adapt to Apoptotic Stimulus PDF HTML
Hai-yang Zheng, Xiao-yang Zhang, Xing-fen Wang, Bao-cun Sun 105-110
A Randomised Controlled Phase II Trial of the Combination of XELOX with Thalidomide for the First-line Treatment of Metastatic Colorectal Cancer PDF HTML
Jing Lv, Ning Liu, Ke-wei Liu, Ai-ping Ding, Hao Wang, Wen-sheng Qiu 111-114
Clinical Analysis of 10 AIDS Patients with Malignant Lymphoma PDF HTML
Gui-ju Gao, Di Yang, Ke-ke Lin, Jiang Xiao, Xin Li, Hong-yuan Liang, Hong Liu, Ning Han, Hong-xin Zhao 115-119
MRI Manifestions Correlate with Survival of Glioblastoma Multiforme Patients PDF HTML
Wen-bin Li, Kai Tang, Qian Chen, Shuai Li, Xiao-guang Qiu, Shao-wu Li, Tao Jiang 120-123
Application of Real-time Ultrasound Elastography in Diagnosing Benign and Malignant Thyroid Solid Nodules PDF
Hai-ling Wang, Sheng Zhang, Xiao-jie Xin, Li-hui Zhao, Chun-xiang Li, Jia-li Mu, Xue-qing Wei 124-127
Comparison of Cancer Incidence between China and the USA PDF
Yong-chuan Wang, Li-juan Wei, Jun-tian Liu, Shi-xia Li, Qing-sheng Wang 128-132


OUR FRIENDS