Vol 6, No 5

October 2009

Table of Contents

Amelanotic Malignant Melanoma Mimicking Hemangioma of the Hand: One Case Report and Literature Review PDF
Lei MA, Xinghua GAO 374-376
Complicated Tumor Lysis Syndrome after CVVH Treatment in a Renal Transplantation Patient: One Case Report and Literature Review PDF
Zengbo LIU, Li LI, Jianhui YANG, Zhishuang HAN, Zengyi MA, Aimei FENG 377-380
Renal Pelvic Carcinosarcoma: One Case Report and Literature Review PDF
Chunhu YU, Zhongze LIU, Shijun LI, Xianwei WU, Yong ZHU 381-386

Original Article

Twist Promotes the Migration of Hepatocellular Carcinoma Cells PDF
Haibo HAN, Yantao DU, Zhiqian ZHANG, Zhao WEI 313-316
Discovery of Metastasis-Associated Biomarkers in Ovarian Cancer Using SELDI-TOF: An in Vitro and Clinical Study PDF
Zhiguo ZHENG, Yun GAO, Linhui GU, Hanzhou MOU, Chihong ZHU, Jianqing ZHU, Shenhua XU 317-321
Clinical Effects of Treatment for Lung Cancer with Double Points Cryoablation through Percutaneous Puncture Guided by Computed Tomography PDF
Zao JIANG, Gaojun TENG, Wen FANG, Xiaoyi GU, Guozhao LI 322-327
Polymorphisms of ERCC1, XPD, XRCC1 and XPG Predict Clinical Outcome in Advanced Gastric Cancer Patients Receiving Oxaliplatin-Based Chemotherapy in Chinese Population PDF
Jian JIANG, Jun LIANG, Ruyong YAO, Qingfang LI, Shanai SONG, Yingying SUN 328-336
Experience of Cervical Plexus Reinnervation for Patients with Unilateral Recurrent Laryngeal Nerve Invasion or Injury PDF
Songfeng WEI, Ming GAO, Yigong LI, Xiangqian ZHENG 337-341
Pattern of Lymphatic Metastasis and In fluencing Factors in Thoracic Esophageal Carcinoma PDF
Jun WANG, Chun HAN, Shuchai ZHU, Chao GAO, Xiaoning LI 342-346
Mapping of Sentinel Lymph Node Micrometastasis in Dukes-B Colorectal Carcinoma and Its Clinical Significance PDF
Xiongfei YANG, Tao WANG, Weisheng ZHANG, Lili FENG, Binbin DU, Aili ZHANG 347-353
Clinical Study on Simultaneous Modulated Accelerated Radiotherapy and Concurrent Chemotherapy for Locally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma PDF
Haiqun LIN, Baosheng LI, Zicheng ZHANG, Yumei WEI, Limin ZHAI 354-358
Retrospective Analysis of Diagnosis by Intraoperative Frozen Section and Routine Paraffi n Embedded Tissue in 638 Thyroid Disease Patients PDF
Chunyan XING, Liwu DONG, Xiaohong WANG, Wei LI 359-361

Review

Recent Progress of Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging in Assessment of Tumor in the Body PDF
Anwen LIU, Qin LIAO, Jing HE, Xinlan XIAO 362-366
Advances in Multidisciplinary Treatment of Rectal Cancer PDF
Changlin ZHAO, Hongqin SUN, Yang YANG, Huimian XU 367-373


OUR FRIENDS