Vol 6, No 6

December 2009

Table of Contents

Total Vertebral Body Breast Cancer Metastases: One Case Report and Literature Review PDF
Tao ZHANG, Ling ZHANG, Hui GAO, Peng CHENG, Dong WEI 456-458

Original Article

Pegylated Liposomal Doxorubicin as a Single Agent or as Combination Therapy with Carboplatin in Patients with Recurrent or Refractory Epithelial Ovarian Cancer PDF
Keng SHEN, Beihua KONG, Yunong GAO, Lingying WU, Ziting LI, Yile CHEN, Mengda LI, Yongliang GAO, Ding MA, Zhilian PENG 387-393
An Open-Label Study of Pegylated Liposomal Doxorubicin, Vincristine, and Reduced-Dose Dexamethasone Combination Therapy in Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients in the Chinese Population PDF
Yang SHEN, Zhixiang SHEN, Bin JIANG, Jian HOU, Rong ZHAN, Lugui QIU, Daobin ZHOU, Jie JIN, Juan LI, Fanyi MENG, Ping ZOU, Ting LIU, Jianyong LI, Chun WANG, Depei WU, Jun MA 394-400
Down-Modulation of Notch1 Expression in Cervical Cancer Is Associated with HPV-Induced Carcinogenesis PDF
Li SUN, Yongmei SONG, Tong TONG, Lingying WU, Wenhua ZHANG, Qinmin ZHAN 401-405
Correlation between Load of HPV 16 DNA in Cervical Cancer and HPV 16 DNA in Lymph Nodes PDF
Shuzhen DAI, Ding MA, Weidong QU, Xiaowen XU 406-411
Meta-Analysis of Trials Comparing Gemcitabine and Pegylated Liposomal Doxorubicin for Treatment in Women with Progressive or Recurrent Ovarian Cancer PDF
Xia LIU, Li MA, Jinhui TIAN, Kehu YANG 412-417
Prognostic Signi fi cance of the Number of Negative Lymph Nodes in Postoperative Locally Advanced Gastric Cancer Patients PDF
Teng WANG, Dong HUA, Hao YU 418-421
Predictive Factors of Lymph Node Metastasis in Early Mucinous Adenocarcinoma PDF
Shangfeng LUAN 422-425
Comprehensive Treatment and Prognostic Factors in Patients with Carcinoma of the Cervical Stump PDF
Lu CHEN, Ting XIA, Zhengyan YANG, Jianqing ZHU 426-429
Comparative Analysis between Clinicopathologic Characteristics and Prognosis in Patients with Local and Infiltrative Gastric Cancer PDF
Zhifeng MIAO, Yao LIN, Xiaoying LI, Huimian XU 430-435
Double Primary Cancers in Extragastric Sites with Gastric Cancer: Report of Six Cases and Literature Review PDF
Tao FAN, Yingjie SONG, Dongqiu DAI, Junqing CHEN, Huimian XU 436-438
Early Age of Onset, Multiple Primary Malignancies and Poor Prognosis Are Indicative of an Inherited Predisposition to Esophageal Squamous Cell Carcinoma in Familial Rather Than Sporadic Disease ─ An Update Based on 14- to 23-year Follow-up PDF
Shijie WANG, Denggui WEN, Liwei ZHANG, Lizhen WEI, Wendi ZOU, Peng QIN 439-445
Microsurgical Resection of Pituitary Adenoma via Single-Nostril Transsphenoidal Approach PDF
Hengzhu ZHANG, Xian ZHANG, Hongmei DU, Yongkang WU, Lun DUN, Lei SHE, Xiaodong WANG, Xueqiang SHI, Cunlin XU 446-450

Review

An Investigation into Disease Progression and the Correlation between Diabetes Mellitus and Hepatocellular Carcinoma PDF
Qingwei YANG, Ying HOU, Yanqing LIU, Xiaojun DAI 451-455


OUR FRIENDS